top of page

Disclaimer
Carlijn van de Laar

Plantmedicijnreis

Psilocybine is een psychoactieve stof, welke in de Nederlandse wetgeving wordt toegestaan. Op moment van schrijven wordt door verschillende instanties en universiteiten wetenschappelijk en klinisch onderzoek gedaan naar de werking van psilocybine in combinatie met therapeutische behandelingen.

 

Ik zet niemand aan tot het gebruik van Psilocybine of andere plantmedicijnen. Belangrijk is dat je bekend bent met innerlijk werk en spirituele ontwikkeling. Daarnaast voel je een duidelijke roeping, een calling, om met plantmedicijn en met jezelf aan het werk te gaan. Men is niet gedwongen om met plantmedicijnen te werken; deelname gebeurt geheel op vrijwillige basis.

Ik ben niet voor en niet tegen het nemen van plantmedicijn zonder begeleiding. Echter, vanuit zowel sjamanistisch, spiritueel als therapeutisch oogpunt en standpunt zal ik nimmer iemand hiertoe aanzetten of stimuleren. Niet om entheogene middelen te nemen en zeker niet om in een thuiszetting zonder begeleiding te werken met plantmedicijnen.

 

Plantmedicijn is niet voor iedereen geschikt. In veel gevallen kunnen gewenste doelen en persoonlijke verlangens ook op andere manieren worden bereikt en geef daar desgevraagd voorlichting over. In mijn dienstenaanbod richt ik mij op het geven van eerlijke en onpartijdige voorlichting vooraf - dus ook over therapeutische alternatieven, zoals bijvoorbeeld systemisch werk en of de setting waarin ik werk de juiste voor iemand is - en op het integreren van de ervaringen achteraf.

 

Deze dagen is er een beweging gaande dat steeds meer mensen entheogene middelen gebruiken. Echter regelmatig zonder dat men echt bewust is van waar men aan begint, hoe een innerlijke reis kan zijn en hoe de ervaring te verwerken. Integratie van de ervaring is enorm belangrijk om de inzichten en lessen te integreren in deze aardse realiteit. Tools en ondersteuning zijn nodig om symboliek te vertalen, inzichten en lessen grond te geven en gewenste veranderingen door te kunnen voeren. De juiste kennis en begeleiding hierbij zijn naar mijn inziens, noodzakelijk.

Een goede voorbereiding, bewust zijn van het prces waar je in stapt en de bereidheid om te transformeren zijn essentieel als je wilt werken met plantmedicijn en met mij.

bottom of page